Han Yutong qualified for women’s 1500m short track speed skating final

2022-07-20 0 By

China’s Han Yutong has advanced to the women’s 1,500-meter short-track speed skating final at the Beijing Winter Olympics.Reporter: Wang Junbao, Wang Jingyu, Zhang Han, Zhao Xuetong, Li Dian Editor: Wu Junkuan, Wu Bowen